Meestal zijn het ouders die voor hun kinderen zorgen, maar soms worden de rollen ook omgedraaid. Dan ben jij ineens degene die zorgt voor je zieke vader of moeder, broertje of zus. Dit wordt mantelzorg genoemd. Ook al doe je het met liefde, er kan als mantelzorger een flinke last op je schouders rusten. Zou je wel wat ondersteuning kunnen gebruiken? Loop eens langs bij het Loket Zorg en Samenleven op het stadsdeelkantoor. Je wordt dan in contact gebracht met een mantelzorgmakelaar. Bij de links vindt je verschillende instanties die zich met mantelzorg bezig houden.