Als Nederlands staatsburger heb je verschillende rechten, die zijn vastgelegd in de Grondwet, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op gelijke behandeling en het stemrecht. Naast deze rechten heb je als staatsburger ook plichten. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om altijd een ID bij je te dragen, verlichting op je fiets te hebben en een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor je auto af te sluiten. Soms worden er lokaal regels vastgelegd, die sommige dingen verbieden, die ergens anders wel mogen. Je bent verplicht deze regels op te volgen. In Zuidoost geldt bijvoorbeeld op bepaalde plekken een samenscholingsverbod.  Het stadsdeelbestuur treft deze maatregel samen met de politie als er op een bepaalde plek veel overlast is. Meer informatie over je rechten en plichten kun je vinden in deze rubriek. Kijk ook bij de links naar alle relevante organisaties in Zuidoost over dit thema.