Mind Your Future | You(th) Talk

Jongeren aan het woord over wat zij nodig hebben voor hun toekomst in Amsterdam Zuidoost. Bestuur en beleidsmakers van Gemeente Amsterdam nemen deze input mee in de ontwikkeling van het jeugdbeleid 2019.

Deze Youth Talk is georganiseerd door Going Social.