Mind Your Future – You(th) Talk

Durf jij jouw mening te geven? Going Social organiseert op dinsdag 20 november in opdracht van Stadsdeel Zuidoost een youth talk. Tijdens deze bijeenkomst gaan jongeren en jongvolwassenen, jongerencoaches en medewerkers van het stadsdeel met elkaar in gesprek. En Soultrash komt optreden!  

Stadsdeel Zuidoost wil graag de mening en behoeften van jonge mensen die in Amsterdam Zuidoost wonen, meenemen in het ontwikkelen van het lokale jeugdbeleid. De input van de youth talk wordt gebruikt om het integrale Plan van Aanpak Jeugd 2019 – 2022 op te stellen. Ook wordt aan alle deelnemers gevraagd om een enquête in te vullen. Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing is aanwezig om aan de gesprekken deel te nemen.

Tijdens de youth talk komende de volgende onderwerpen aan bod:

– Talentontwikkeling en carrière 

Sport, cultuur en vrijetijdsbesteding

Voorzieningen voor jongeren                          

– Jongerenwerk

– Sportstimulering

Ambulant Jongerenwerk

– WPI (toeleiding naar werk)

Hulpverlening

Leerondersteuning & verbetering schoolprestaties

 

Datum: Dinsdag 20 november 2018

Locatie: NoLIMIT, Geldershoofd 80

Doelgroep: 12 – 32 jaar

Inloop: 17.30 – 18.00 uur

Programma: 18.00 – 21.00 uur
 

Deelname

Indien je interesse hebt om mee te praten als jongere/jongvolwassene of jongerencoach, kan je je aanmelden via info@going-social.nl. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Als dank voor je aanwezigheid en het invullen van de enquête krijg je een cadeaubon van € 25,-.