73% Amsterdamse jongeren heeft migratie-achtergrond

Pakhuis De Zwijger organiseert een meet up over Superdiversiteit. Tijdens de meet up gaan ze verder praten over de thema’s van de voorgaande gelijknamige VPRO Tegenlicht documentaire, namelijk superdiversiteit, de nieuwe grootstedelijke realiteit die is ontstaan in grootsteden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In deze steden zijn namelijk de personen zonder migratieachtergrond officieel in de minderheid en wordt de stad gemaakt door personen met ook onderling radicaal verschillende migratieachtergronden, uit meer dan 200+ verschillende landen. Voor jongeren geldt zelfs dat 73 procent een migratieachtergrond heeft.
Bij de meet up wordt de vraag gesteld wat de nieuwe stedelijke identiteit is die hiermee gekoppeld gaat en de impact die deze generatie gaat hebben op het publiek debat en het nationaal karakter. Hoe moeten ook de instituties zich aanpassen aan en reageren op deze nieuwe demografische ontwikkeling? Is ‘integratie’ een achterhaald concept? Hoe kunnen beleidsmakers en publieke organisaties zorgen voor sociale cohesie en gelijke kansen voor iedereen in de stad?
Het programma is gratis.