Jeugd en veiligheid in Zuidoost

Vind jij dat de politiek naar de jongeren zelf moet luisteren als het gaat om veiligheid in de Bijlmer? Kom dan zeker naar de bestuursvergadering van stadsdeel Zuidoost op dinsdag 1 november in Oranjehorst, Egoli 9. De vergadering is van 19.00-21.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

algemeenbestuurzo

Op het programma staan actuele ontwikkelingen rond jeugd en veiligheid in het stadsdeel. Zo geven politie, het Ambulant Jongerenteam (Swazoom en Streetcornerwork) en de projectleider Jeugd en Veiligheid korte presentaties. Tijdens de vergadering is er voor bewoners ruimte voor het stellen van vragen en deelname aan het gesprek.

Ogen en oren van de stad

De bestuurscommissie Zuidoost vergadert sinds 29 september dit jaar op locatie. Steeds zoveel mogelijk verspreid over het stadsdeel. Bedoeling: bewoners nog meer gelegenheid geven om mee te praten en hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Met sessies over actuele thema’s in de buurt en met aandacht voor wat er speelt en leeft wil de bestuurscommissie invulling geven aan het begrip ‘ogen en oren van de stad’

Meer weten? www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissies/bestuurscommissie-zo.