VVD – veiligheid, leefbaarheid, werkgelegenheid

Hallo, ik ben Joep de Geus, kandidaat van de VVD. Als student heb ik de afgelopen drie jaar in Amsterdam Zuidoost gewoond. Met de VVD in het stadsdeelbestuur heb ik gezien hoe ons stadsdeel veiliger werd, hoe het in ons stadsdeel prettiger wonen werd en hoe banen zijn gecreeerd. Ons stadsdeel verdient het om deze lijn voort te zetten. Op 19 maart kun je daar zelf aan bijdragen door VVD te stemmen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad en bestuurscommissie van stadsdeel Zuidoost.

VVD Joep de Geus
De afgelopen bestuursperiode hebben we met de VVD in het bestuur laten zien dat duizenden nieuwe woningen voor jongeren en studenten in Zuidoost zijn gerealiseerd. De veiligheid is de afgelopen vier jaar fors verbeterd. De VVD heeft ook gezorgd voor meer levendigheid zoals de nieuwe horeca op Hoekenrode. En duizenden banen zijn in Zuidoost gecreëerd, zoals in ZiggoDome en in hotels.

Veel jongeren maken zich zorgen over het vinden van een baan. Het moet in Zuidoost makkelijker worden om een bedrijf te starten. Dat zorgt zowel voor goede voorzieningen als voor werk. Het stadsdeel creëert namelijk geen banen. Dat doen de ondernemers. Zij moeten aan de slag kunnen zonder een stortvloed aan regeltjes en stapels papierwerk. De VVD wil dat ons stadsdeel dat stimuleert. Het zorgt namelijk voor banen en daar worden we allemaal beter van.

Het is eenvoudig: stemt u op de VVD, dan kies je voor ervaren volksvertegenwoordigers, waar je van op aan kunt. Stem daarom op 19 maart op de VVD!

Joep de Geus