Groen Links – milieu, arbeid en wijkeconomie

Amsterdam Zuidoost is een stadsdeel met een groen milieu. Als er bomen worden weggehaald, willen we dat er elders eenzelfde aantal nieuwe bomen wordt geplant. Daarnaast kunnen we meer groen in het straatbeeld dat door bewoners wordt beheerd. Het wijktuinieren, waarbij bewoners een deel van de openbare ruimte beheren en bijvoorbeeld een moestuin aanleggen, moet worden gestimuleerd.

In Zuidoost wonen mensen uit alle windstreken, zowel legaal als illegaal. GroenLinks Zuidoost vindt dat alle bewoners van het stadsdeel recht hebben op basisvoorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg, onderdak, voedsel, kleding en veiligheid. Toegang tot de formele en informele arbeidsmarkt is hiervoor belangrijk. Dit kan door het verstrekken van een lokale werkvergunning aan mensen zonder verblijfsvergunning.

simeon BlomIn Zuidoost is een levendige informele (grijze) economie. GroenLinks wil het voor mensen makkelijker maken om over te stappen naar het formele (witte) circuit. Bijvoorbeeld door te zorgen dat er in het stadsdeel plekken komen waar minder regels gelden, zodat mensen eenvoudig een eigen bedrijf kunnen beginnen. Dat kan een kapsalon zijn waar je als kapper één of meerdere dagen een stoel kunt huren, of een ruimte waar je één dag in de week kookt en maaltijden verkoopt die thuis worden opgegeten. Ook snorders kunnen wit werken: als chauffeur op een G-cab – het kleinschalig OV taxisysteem in Zuidoost dat mensen van deur tot deur vervoert.

Simion Blom is een van de jonge kandidaten van GroenLinks.

 

bron: www.facebook.com/groenlinksamsterdamzuidoost