D66 – onderwijs – betaalbare woningen – vrije keuze

Wij zijn Remco van Dijk( 29 jaar) en Lorenzo van Dijk (35 jaar),  beide kandidaten voor D66 in Amsterdam Zuidoost.  We hebben beide dezelfde achternaam maar onze wieg stond elk elders. Ik, Lorenzo, ben geboren in Duitsland uit een Hollandse vader en een Surinaams – Hindoestaanse moeder. Ik ben trots op mijn multiculturele achtergrond en zie dat als een kracht die ik inzet in mijn werk.

remco van dijk Ik, Remco, ben geboren in Zuidoost en ik woon er nog steeds. Zuidoost is voor mij het groenste deel van de stad Amsterdam. Beide zijn wij bevlogen en vinden we dat de jeugd in Zuidoost de toekomst is. Daarom moet er in Zuidoost plaats zijn voor betaalbare woningen zodat de jeugd van nu er ook op langere termijn blijft wonen.  Ik ben docent economie op de Universiteit van Amsterdam en op een middelbare school. Ik vind oprecht dat alle leerlingen, ongeacht hun zwakte of hun kracht, recht hebben op goed onderwijs. Want dat is de basis voor een zelfstandige toekomst.  Wij willen ook een jeugdparlement in Zuidoost.

 

lorenzo v dijkIk, Lorenzo,  vind dat de bewoners van Zuidoost méér dan ooit inspraak moeten krijgen in processen die te maken hebben met hun woon – en leefomgeving. Het mag niet zo zijn dat er voor de bewoners wordt besloten door de overheid. Wij hebben beide gekozen voor D66, omdat dit de partij is die niets aan burgers oplegt, maar staat voor vrije keuze. Vrije keuze in geloof, in seksuele geaardheid, in opvattingen en in alles wat mensen zélf belangrijk vinden.  Wil je meer weten over ons en onze speerpunten,  klik dan op onze namen via deze link http://d66amsterdamzuidoost.nl/mensen/